در آستانه چهل و پنجمین سالروز (16 اردیبهشت 1349) درگذشت استاد بدیع الزمان فروزانفر به مطلبی درباره استاد برخورد کردم که بسیار متأثرم نمود . قضیه از آنجا شروع شد که هنگام تورق روزنامه ایران یکشنبه مورخ 13 اردیبهشت به مطلبی تحت عنوان شمع فروزان فرهنگ برخورد کردم که به استاد و روایت هایی از دیگر اساتید و شاگردان او  پرداخته بود . در قسمتی از آن نوشته به موضوع فروش قبر استاد در صحن حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) هم اشاره شده بود . کل مطلب را که نوشته استاد شفیعی کدکنی بود ، پس از جستار اندکی در اینترنت یافته و در ادامه آورده ام . هرچند ...


ادامه مطلب ...