از باب عمل به فرمایش مولای متقیان حضرت علی (ع) که فرمود ؛ زکات العلم نشره ، و مقارن با خجسته میلاد حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان ، تصمیم دارم زین پس کتابهایی را که خود موفق به بهره برداری از آنها شده و دارای محتوای ارزشمندی اند را به محضر  دوستان عزیز مخاطب معرفی نمایم ، باشد که این کار مورد رضای الهی قرار گیرد .

کتاب حاضر با عنوان راهیان کوی دوست از مجموعه کتابهای مشکات مصباح است که در آن حضرت آیت الله مصباح یزدی به شرح و توضیح زیبای حدیث گرانقدر معراج پرداخته اند . مطالعه این کتاب را به تمامی راهیان کوی دوست توصیه می نمایم .