امام حسن مجتبی (ع) : زیرکترین افراد شخص باتقواست و نادان ترین افراد کسی است که تبهکار و اهل معصیت باشد و با کرامت ترین افراد کسی است که پیش از اظهار نیازمندان به نیازشان کمک نماید .

بحار الانوار، ج 44 ، ص 30