مشغول شدن به برخی گرفتاری های کاری ، مدت هاست که این بنده کوچک خدا را از لذت در تنهایی نوشتن محروم ساخته است اما ، از درگاه سرشار از لطف و مرحمتش عاجزانه تقاضا دارم که بازهم در ادامه مرا ، از نعمت نوشتن در راه خدمت به خلقش محروم نسازد . انشاء الله

قرار گذاشته ام که لذت خواندن کتابهای ارزشمند را با همشهریان و مخاطبان وبلاگ به اشتراک بگذارم . کتاب هایی که می توانند در تغییر سرنوشت آدمها تأثیرگذار باشند و راهی بنمایند در ظلمات عالم خاکی . این وعده نوبت معرفی کتابی است که خود به تنهایی نمایشگاهی از تجلی نور خدا در یک بنده مطیع اوست . سلام بر ابراهیم ، سلام بر بندگی محض خداست . ای کاش ما هم توفیق و لیاقت پیمودن این راه و روش را بیابیم . یا حق